Zápis z jednání Pastorační rady z 28. 5. 2024

Zápis z jednání Pastorační rady z 28. 5. 2024

PR 28. 5. 2024

 • Pastorační záležitosti
 • 6. 2024 první svaté přijímání – mše bude více pro děti, bude zpěv z Taizé
 • 6. 2024 mše pro děti – píseň s novým dětským sborečkem, v plánu setkání o dětské mši (v úvaze 1x za 14 dní)
 • aktivace mladých – probírali na setkání s biřmovanými
 • víkendovka pro mladé – program ve stylu letních formačních zážitkových akcí
 • mše pro mládež – neděle večer po víkendu, připraví biřmovanci, bude pro lidi do cca 26 let, součástí sdílení, co oslovilo z Písma, spontánní přímluvy, hudba Spolčo cca 1x měsíčně
 • Plánované akce:
 1. 5. – od 16.30 vernisáž výtvarky Mira a Daniely; od 18:45 Modlitební večer chval
 2. 5. – zpověď prvokomunikantů
 3. 6. – 1. sv. přijímání
 4. 6. – od 17h Noc kostelů – pozvat Magdu
 5. 6. – od 19h přednáška P. Gila – Adopce na dálku
 6. 6. – od 14h Zpovědní odpoledne pro děti
 7. 6. – od 17.40 komentovaná prohlídka Ománu + Knižní klub
 8. 6. – od 15h Dětský den
 9. 6. – od 19h koncert Komorní orchestr Akademie (Zámek)

Příměstské tábory p. Morkes: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 29. 7. – 2. 8.

Lesní mše zrušena

 1. 8. Pouť ke sv. Jáchymovi a Anně

Vernisáže: výstava fotografií M. Mosler, výstava obrazů kreslených ústy P. Hejhal (listopad), vernisáž dětských prací M+D, výstava komiksů p. Morkes

 • Zprávy z Farní charity
 • Jana Svobodová dokončí letošní rok 2024, připraví Tříkrálovou sbírku, pak skončí, FCH Starý Knín je připravena vše převzít
 • cílová skupina starších dětí/mladých dospělých, ev. i nabízet možnost přivýdělku – není úplně v Dobříši pokryta
 • Zprávy z obcí
  1. Rosovice – bude pouť ke sv. Petru a Pavlovi, bude změna mší – v Roso ve 12:00; nově opravený další kříž – Spolek pro obnovu drobných sakrálních objektů
  2. Dlouhá Lhota – bude Noc kostelů; v kostele je potřebná řada oprav – vyřeší obec po převzetí kostela (žádost o předání kostela obci je nyní projednávána na Arcibiskupství)
  3. Svaté Pole – ozvěny Medugorje – povedené, 25 lidí, hudba skvělá; proveden potřebný velký úklid kostela
 • Technické záležitosti
 1. Dobříšek vypsal sbírku na donio.cz na obnovu hřiště vč. oranžového hřiště – cíl 160 000 Kč; pokud zbydou peníze, tak by pravděpodobně rozšířili – bosonohá stezka, oprava altánu,..
 2. oranžové hřiště – stále jsou potřeba opravy – bude se řešit v součinnosti s městem
 3. přijímáme nápady, jak řešit možnosti instalace výstav – současný stav je složitý, uživatelsky nepřátelský – zeptáme se v galeriích, jak řeší
 4. Na Wc v patře PC je potřeba opravit zrezlý radiátor
 5. v kostele rozbité okno vpravo nad presbytářem – využívají holubi k návštěvě kostela
 6. WC v kostele – památkáři vyslovili souhlas s vestavěným WC v úklidové místnosti
 7. nutno zajistit někoho, kdo bude zajišťovat technický dohled budovy PC, kostela

 

 • Různé
  1. účast malých dětí na mši – aby byla zážitková, cítily se součástí společenství, odevzdání obrázků spolu s dary

podnět: dívat se okolo sebe a při pozdravení pokoje vykračovat k dětem

 1. spolčo – vzniká nová parta, chodí čím dál více mladých, jezdí mladí v Příbrami – průměrně 15 lidí, pikniku se účastnilo až 30 lidí, pomohou biřmovaní, v létě bude týdenní akce na Slivici
 2. farní facebook – informace o dění, podněty, přístupný i bez účtu
 3. setkání pro ministranty – ministrantská akademie – projde se mše, setkání s jinými ministranty z okolí, nové kontakty, sdílení zkušeností, oslovení nových k ministrování, podnět: co kdyby ministrovala celá rodina?
 4. nabídka svědectví dospělých u oltáře– může být oslovující pro děti
 5. klubíčka, nábožka pro 2024/2025– odchází Markéta Štěpánová, budou: Naďa Krkošková, Jana Kylarová, Irena Bláhová

služba ve farnosti – zajišťují starší lidé, vhodné vychovávat nástupce (kostelničení, návštěvy nemocných, donášení Eucharistie)

 

Datum příští PR: 11. 9. 2024 od 19:00 v PCsvT